top of page

2024: Hàn Quốc cấp cho Việt Nam hạn ngạch xuất khẩu gạo hơn 55.000 tấn

(TNC 3,2 ) Hàn Quốc vừa thông báo , trong cả năm 2024 Hàn Quốc có thể mở thầu nhập khẩu tổng cộng lên đến 9 lần để mua gạo từ một số quốc gia trên thế giới. Trong đó, Hàn Quốc dành cho Việt Nam tổng lượng hạn ngạch là 55.112 tấn. Ngoài Việt Nam, Hàn Quốc dành cho Trung Quốc tổng lượng hạn ngạch năm 2024 là 157.195 tấn; Mỹ là 132.304 tấn; Thái Lan và Úc lần lượt là 28

( Theo KTSG Online )

Comments


bottom of page