top of page
Nguồn lực của Tân Nam Chinh.jpg

NGUỒN LỰC CỦA
TÂN NAM CHINH

Đội ngũ
nhân sự của

Tân Nam Chinh

  • Facebook
  • LinkedIn

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa cho sự thành công và phát triển của Tân Nam Chinh. Đôi ngũ nhân viên của chúng tôi hiện có hơn 2000 nhân viên trình độ cao, đầy tính chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, giỏi tay nghề, cần cù, sáng tạo và luôn sẵn sàng đem đến những giải pháp Logistics toàn diện và hiệu quả cho khách hàng.

 

Tại Tân Nam Chinh, tạo điều kiện phát triển và trao quyền cho nhân viên luôn là kim chỉ nam trong việc phát triển nguồn nhân lực. Thông qua việc tổ chức định kì những buổi training/workshop, chúng tôi tự hào khi có thể hỗ trợ đội ngũ nhân viên nâng cao kĩ năng trong từng giai đoạn. Ngoài ra, chúng tôi chủ trương tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và chuyên nghiệp thông qua các buổi bonding, từ đó kéo gần hơn khoảng cách giữa công ty và người lao động.

 

Điều này cũng làm rõ việc Tân Nam Chinh không chỉ chú trọng phát triển hiệu suất kinh doanh mà còn quan tâm đến sự phát triển và sức khỏe tinh thần của đội ngũ nhân sự.

Quy mô

Đối tác của Tân Nam Chinh

bottom of page