top of page
Kho lạnh của Tân Nam Chinh.jpg

CÔNG NGHỆ CỦA TÂN NAM CHINH

Với phương châm phát triển chất lượng logistics cho ngành nông nghiệp, Tân Nam Chinh tập trung nghiên cứu và tích hợp công nghệ tiên tiến vào hệ thống dịch vụ logistics. Với các công nghệ tiên tiến như ứng dụng theo dõi tinh trạng đơn hàng, công nghệ làm lạnh Nitro mang tính cách mạng, chúng tôi mang đến cho khách hàng những dịch vụ logistics hiện đại và hiệu quả.

Tìm hiểu dịch vụ của
Tân Nam Chinh

bottom of page