top of page

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

Cam kết của Tân Nam Chinh trong việc nâng cao hiệu quả và năng suất đã được gắn liền với công nghệ HRM của chúng tôi. Bằng cách chia sẻ giải pháp tiên tiến này vào hoạt động của khách hàng, chúng tôi không chỉ tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mà còn tạo ra con đường hướng tới một môi trường sản xuất linh hoạt, thích ứng và hiệu quả hơn.

Công nghệ quản lý nhân sự.jpg

Các lợi ích của công nghệ quản lý hoạt động nhân sự

1. Phân bổ lao động chiến lược

Công nghệ HRM của chúng tôi hoạt động như một công cụ điều phối năng động, phân bổ nguồn lực lao động một cách chiến lược bằng cách phân tích lịch trình sản xuất, mô hình quy trình làm việc và bộ kỹ năng cá nhân. Cách tiếp cận mang tính chiến lược này đảm bảo rằng mỗi thành viên trong đội ngũ được giao các nhiệm vụ đúng chuyên môn, tối ưu hóa hiệu quả ở mọi giai đoạn của quy trình sản xuất.

2. Khuyến khích nâng cao năng suất

Trong thời gian thực, ban quản lý có thể theo dõi thành tích, xác định các hoạt động xuất sắc và chia sẻ phản hồi tích cực, tạo ra văn hóa công nhận và khuyến khích trong toàn bộ quy trình làm việc.

3. Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực

Công nghệ HRM của Tân Nam Chinh giới thiệu tính năng theo dõi các chỉ số hiệu quả của nguồn nhân lực, cho phép khách hàng của mình xác định những khó khăn trong suốt quá trình sản xuất, vận hành và thực hiện các điều chỉnh kịp thời để giữ cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này giúp cải thiện năng suất tổng thể.

Tìm Hiểu Về Đội Ngũ Nhân Lực Của Tân Nam Chinh

bottom of page