top of page
Hoạt động cộng đồng của Tân Nam Chinh

HOẠT ĐỘNG
CỘNG ĐỒNG

Với mong muốn được cống hiến cho sự phát triển của xã hội, Tân Nam Chinh luôn quan tâm đến việc đóng góp cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Được dẫn dắt bởi sự chính trực và trách nhiệm, chúng tôi tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước và nghiên cứu/áp dụng phương pháp kinh doanh thân thiện với môi trường. Bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội và thúc đẩy sự bền vững, Tân Nam Chinh mong muốn tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng và thế hệ tương lai.

Tấm năng lượng mặt trời

Giá trị bền vững

Năng lượng mặt trời

Tân Nam Chinh hướng tới sự phát triển bền vững không chỉ ở nội tại doanh nghiệp mà còn là đóng góp trong việc bảo vệ môi trường. Cam kết của chúng tôi được thể hiện rõ qua việc sử dụng năng lượng mặt trời. Đồng thời, chúng tôi tối ưu hóa hao phí năng lượng trong việc sản xuất nhờ sử dụng năng lượng sạch.

 

Trong tất cả các nhà máy, kho bãi của Tân Nam Chinh, trung bình có 1000 tấm pin mặt trời được tích hợp trong mỗi phân khu một cách tối ưu, thể hiện sự tận tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường. Cách tiếp cận bền vững này không chỉ giảm thiểu lượng khí thải carbon của chúng tôi mà còn nhấn mạnh cam kết của Tân Nam Chinh về các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và tư duy tiến bộ. Sử dụng năng lượng mặt trời hoàn toàn phù hợp với phương châm của chúng tôi về việc hướng đến sự đổi mới và trách nhiệm với môi trường, đồng thời, củng cố vị thế của chúng tôi với tư cách là người dẫn đầu trong các giải pháp logistics toàn diện và bền vững.

bottom of page